Lång för ungdom, medel för junior

Lördagen den 10 augusti 2019 avgörs de individuella skogsdistanserna för GM. Ungdomarna springer långdistans och juniorerna tar sig an en klurig medeldistans. Tävlingsarenan är förlagd till Kransmossens friluftsområde i sydöstra kanten av Borås. Här avgjordes två etapper under O-Ringen 2015.

Kartklipp och terrängbeskrivning

Tävlingsområdet karaktäriseras av storvuxen granskog med ett mjukt och bitvis ganska tjockt lager mossa på marken. Detaljrikedomen varierar kraftigt, med allt från platta och numera skogbeklädda gamla åkermarker, till mycket detaljrika höjder och sluttningar. Oftast är det förekomsten av sten som är anledningen till den höga detaljrikedomen. Överlag är kuperingen i området måttlig men även flacka områden förekommer.

För de kortare banorna är framkomligheten god till mycket god. Tätare områden förekommer endast i liten omfattning och dessa går ofta att undvika med smarta vägval. För de längre banorna förekommer områden med hyggen och begränsad löpbarhet i något större utsträckning, men även här finns det oftast möjlighet att välja om man vill besöka dessa eller inte.