GM-stafetten

GM-stafetten 2021 avgörs på samma arena som lördagens individuella tävling. Det kommer säkerligen att bli en rafflande stafett för såväl löpare som publik. Stafetten avgörs i två klasser: ungdomar och juniorer. Dessutom finns möjlighet att springa Andra chansen för de ungdomar som inte får plats i distriktslagen.

Kartklipp och terrängbeskrivning

Området består huvudsakligen av stadsnära skogsmark med ett flertal större och mindre stigar. Måttlig till stark kupering. Delvis begränsad framkomlighet förekommer med stenbunden terräng och branta sluttningar.