Boende under GM-helgen

Visborgs OK erbjuder ett paket för boende och mat till alla deltagare och ledare under GM. Boende erbjuds på norra Gotland på  solklintsskolan i Slite samt på Bunge Vandrarhem. Arrangören fördelar boende efter önskemål i möjligaste mån. Måltider:

  • fredag middag: arena
  • lördag frukost: boende, lunch: arena, middag: boende
  • söndag frukost: boende, lunch: arena

BESTÄLLNING

Beställning av boende och mat lämnas in senast 10 juni till info@visborgsok.se. Vi önskar i samband med detta en lista över specialkost/veg. från respektive distrikt. Priset faktureras distrikten efter tävlingen. Ange faktureringsadress vid beställning.

BÅTRESA

Gruppbokning och individuell bokning görs via Destination Gotlands Idrottsbokning, 0771-22 33 50 alt. idrottsresor@destinationgotland.se. Uppge deltagande i Götalandsmästerskapen vilket ger rabatt. Vi rekommenderar tidig  bokning. Observera att Destination Gotland har mycket flexibla villkor för avbokning av Idrottsresor – för mer information hänvisas till  idrottsbokningen.

UPPLYSNINGAR

Armin Scholler, 072-217 85 34,arminscholler1@gmail.com

BOENDE SOLKLINTSSKOLAN

BOENDE Hårt underlag i klassrum

MAT Frukost lör-sön samt middag lördag i Solklintsskolans matsal. Övriga måltider i fält.

PARKERING Vid Solklintsskolan alt. Solklintshallen.

DUSCH I gymnastiksal Solklintshallen ca 300 m från skolan.

PRIS 790 kr per deltagare.

BOENDE BUNGE VANDRARHEM

BOENDE Bädd alt. hårt underlag.

MAT Frukost lör-sön samt middag lördag i vandrarhemmets matsal. Övriga måltider i fält.

PARKERING Vid vandrarhemmet.

DUSCH På vandrarhemmet.
PRIS 850 kr per deltagare för bädd, 790 kr per deltagare för hårt underlag.

Se PM för resa, boende, mat och program för ytterligare information