Sprint

GM sprinten kommer hållas på Äng i Ed med Smevallen som arena. Området består av villabebyggelse och flerfamiljshus samt tätortsnära skog i mindre omfattning. Området är svagt kuperat och det förekommer biltrafik i området.

Kartan är nyritad 2023.

Första start kl. 18:00 i GM. Publiktävlingen startar kl. 19:00.

PM

Startlista

Resultat