Publiktävlingar

Fredag – sprint

PM

Startlista

Lördag – långdistans

PM

Startlista

Kartklipp och terrängbeskrivning

Tävlingsområdet omfattar två höjdpartier
som skiljs åt av ett stråk av öppen mark.
Norra höjdpartiet bjuder på detaljrik,
kuperad och utmanande
orienteringsterräng med
branta sluttningar. Det södra höjdpartiet
erbjuder ett mer lättorienterat och stigrikt
område med en brant kant mot söder.
I huvudsak god framkomlighet.

Söndag – medeldistans

PM

Startlista