Publiktävlingar

Fredag – sprint

Inbjudan

PM

Startlista

Resultat

Eventor

Lördag – långdistans

Inbjudan

PM

Startlista

Resultat

Eventor

Kartklipp och terrängbeskrivning

Området består huvudsakligen av
stadsnära skogsmark med ett flertal större
och mindre stigar. Stor andel klippterräng
med flera stora branter. Måttlig till mycket
stark kupering. Delvis begränsad
framkomlighet förekommer med
stenbunden terräng och höga branter.

Söndag – medeldistans

Inbjudan

PM

Startlista

Resultat

Eventor