GM-stafetten

GM-stafetten 2022 avgörs på samma arena som lördagens individuella tävling. Det kommer säkerligen att bli en rafflande stafett för såväl löpare som publik. Stafetten avgörs i två klasser: ungdomar och juniorer. Dessutom finns möjlighet att springa Andra chansen för de ungdomar som inte får plats i distriktslagen.

PM

PM pdf

Startlista

Startlista pdf

Resultat

Kartklipp och terrängbeskrivning

Området består huvudsakligen av stadsnära skogsmark med ett flertal större och mindre stigar. Måttlig till stark kupering. Delvis begränsad framkomlighet förekommer med stenbunden terräng och branta sluttningar.