GM-stafetten Borås 2019

GM-stafetten 2019 avgörs på samma arena som lördagens individuella tävling. Det kommer säkerligen att bli en rafflande stafett för såväl löpare som publik. Stafetten avgörs i två klasser: ungdomar och juniorer. Dessutom finns möjlighet att springa Andra chansen för de ungdomar som inte får plats i distriktslagen.

Startlista

Resultat

Kartklipp och terrängbeskrivning

Kransmossen är ett vackert friluftsområde som bjuder på storvuxen granskog med både större och mindre stigar i området närmast arenan. Partier med mycket god framkomlighet varvas med partier med nedsatt framkomlighet. Sankmarker och några få hyggen förekommer, samt stenbundna marker. Kuperingen är överlag måttlig.