Tack till alla deltagare och funktionärer!

Götalandsmästerskapen 2019 avgjordes i Borås i Västergötland. Det var en lyckad helg med en rafflande sprint i Borås stad samt lång/medel och stafett på Kransmossen.

Tävlingsledningen vill tacka alla som var med och gjorde GM-helgen i Borås till ett så lyckat arrangemang. Tack till deltagare, publik, funktionärer och inte minst alla samarbetspartners!

Sprint fredag 9 augusti 2019

GM-sprinten 2019 avgjordes i centrala Borås, fredagen den 9 augusti 2019. Senast en större tävling gästade stadskärnan i Borås var 2015 när O-Ringensprinten avgjordes här. För de tävlande väntade ett litet annat område jämfört med vid O-Ringensprinten, men minst lika roligt och utmanande. Publik och övriga var välkomna att delta på sprinten genom att springa öppna motionsbanor.

Tävlingen avgjordes i en stads- och parkmiljö som till största delen består av lägenhetshus med innergårdar, men även inslag av öppna gräsytor, lekplatser och skolgårdar. Biltrafik förekom i området i mindre omfattning. Underlaget bestod av övervägande asfalt/hårdbelagda ytor samt i liten del av gräsunderlag. Kupering svag till måttlig.

Götalandsmästare sprint 2019

D20 – Alice Svensson Finndahl, Smålands OF
H20 – Hugo Lillieström, Östergötlands OF
D18 – Clara Samuelsson, Smålands OF
H18 – Axel Pannier, Göteborgs OF
D16 – Eleonora Alinder, Göteborgs OF
H16 – Lukas Larsson, Västergötlands OF
D15 – Ida Bengtsson, Göteborgs OF
H15 – Olle Karlsson, Smålands OF
D14 – Emma Zettervall, Blekinge OF
H14 – Isak Eskilsson, Smålands OF
D13 – Signe Hördegårdh, Göteborgs OF
H13 – Ludwig Rosén, Göteborgs OF

Lång/medel lördag 10 augusti 2019

De individuella skogsdistanserna under GM 2019 hölls i skogarna kring Kransmossens friluftsområde i sydöstra Borås. Här avgjordes två etapper under O-Ringen 2015. Ungdomarna sprang långdistans och juniorerna tog sig an en klurig medeldistans.

Tävlingsområdet karaktäriserades av storvuxen granskog med ett mjukt och bitvis ganska tjockt lager mossa på marken. Detaljrikedomen varierade kraftigt, med allt från platta och numera skogbeklädda gamla åkermarker, till mycket detaljrika höjder och sluttningar. Oftast är det förekomsten av sten som är anledningen till den höga detaljrikedomen. Överlag var kuperingen i området måttlig men även flacka områden förekom.

För de kortare banorna var framkomligheten god till mycket god. Tätare områden förekom endast i liten omfattning och dessa gick ofta att undvika med smarta vägval. För de längre banorna förekom områden med hyggen och begränsad löpbarhet i något större utsträckning, men även här fanns det oftast möjlighet att välja om man ville besöka dessa eller inte.

Götalandsmästare lång/medel 2019

D20 – Sara Granstedt, Smålands OF
H20 – Felix Axelsson, Västergötlands OF
D18 – Emma Eriksson, Smålands OF
H18 – Jesper Johansson, Hallands OF
D16 – Lisa Åkesson, Västergötlands OF
H16 – Lukas Larsson, Västergötlands OF
D15 – Ebba Thern, Västergötlands OF
H15 – Olle Karlsson, Smålands OF
D14 – Alva Björk, Västergötlands OF
H14 – Isak Eskilsson, Smålands OF
D13 – Tilia Olsson, Bohuslän-Dals OF
H13 – Marcus Lamm, Göteborgs OF

Stafett söndag 11 augusti 2019

GM-stafetten 2019 avgjordes på samma arena som lördagens individuella tävling. Det blev en rafflande stafett för såväl löpare som publik att följa. Stafetten avgjordes i två klasser: ungdomar och juniorer. Dessutom fanns möjlighet att springa Andra chansen för de ungdomar som inte fick plats i distriktslagen.

Kransmossen är ett vackert friluftsområde som bjöd löparna på storvuxen granskog med både större och mindre stigar i området närmast arenan. Partier med mycket god framkomlighet varvades med partier med nedsatt framkomlighet. Sankmarker och några få hyggen förekom, samt stenbundna marker. Kuperingen var överlag måttlig.

Götalandsmästare stafett 2019

Juniorstafett – Smålands OF (Alicia Lundgren, Hugo Jakobsson, Alice Svensson Finndahl, Isac Ericsson)

Ungdomsstafett – Smålands OF (Ida Eskilsson, Isak Eskilsson, Tuva Östangård, Viktor Gunnarsson)

Publiktävlingar 2019

Här hittar du resultat från publiktävlingarna under GM i Borås 2019.